Promoten evenement

Reclame maken via driehoeks- of sandwichborden of het promoten van een evenement via de digitale evenementen borden. Lees meer over dit onderwerp.

Digitale evenementenborden

Op zeven prominente plaatsen in Havelte, Uffelte, Diever (2), Dwingeloo (2) en Frederiksoord staan digitale evenementenborden waarop evenementen en lokale activiteiten getoond worden.

Voorwaarden

Voor het plaatsen van uw evenement of activiteit op de borden gelden de volgende spelregels:

 • Op de lichtkranten aan de weg kunnen vijf regels met ieder twintig karakters geplaatst worden.
 • Er worden maximaal zes pagina’s getoond. (twee voor het eigen dorp en vier voor Westerveld brede publieksevenementen).
 • Een evenement wordt maximaal twee weken getoond. Echter in geval van meerdere evenementen in eenzelfde periode houden wij ons het recht voor deze termijn in te korten.
 • Evenementen worden minimaal twee weken van te voren via het aanmeldformulier bij ons aangeleverd. Op kortere termijn is er geen garantie voor plaatsing.
 • Er wordt binnen een commissie bepaald welke evenementen geplaatst worden, hierover is geen discussie mogelijk.
Aanvraag

U kunt uw evenement aanmelden voor het digitale evenementbord door een mail te sturen naar info@stpw.nl. Evenementen- en activiteitenorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van hun activiteiten. Hiervoor zijn de bovenstaande spelregels opgesteld. Toerist Info Westerveld zorgt ervoor dat de activiteiten vermeld worden. Vanwege het grote aanbod aan evenementen, kan het zijn dat niet alle activiteiten een plaats kunnen krijgen. 

Driehoeksborden en/of sandwichborden plaatsen

Reclame maken via driehoeks- of sandwichborden mag alleen voor een evenement, culturele of sportieve activiteit die wordt georganiseerd binnen de gemeente Westerveld.

Bijvoorbeeld voor het promoten van een circus, kermis, voorstelling, concours of braderie. Ook ideële instellingen, politieke partijen in verkiezingstijd en opleidingen gericht op de inwoners van de gemeente mogen deze reclamevorm gebruiken. Handelsreclame via driehoeks- of sandwichborden is niet toegestaan.

Voorwaarden

Voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden is in de Reclamenota opgenomen dat er geen vergunning nodig is als u zich houdt aan de volgende voorschriften:

 1. u plaatst de borden maximaal twee weken;
 2. u plaatst maximaal 20 borden per evenement/activiteit binnen de bebouwde kom van de gemeente, met een maximum van vijf borden per dorpskern;
 3. driehoeks- of sandwichborden zijn niet toegestaan in het buitengebied;
 4. u plaatst de borden uitsluitend rondom bomen en/of lichtmasten en brengt deze geen schade toe;
 5. u plaatst de borden minimaal 25 meter vanaf een bocht, kruising, rotonde, zijweg of uitrit en minimaal 90 meter vanaf een brandkraan.
 6. u plaatst de borden minimaal 100 meter uit elkaar;
 7. borden mogen het verkeer (o.a. voetgangers) niet hinderen en het uitzicht van verkeersdeelnemers niet belemmeren;
 8. driehoeks- of sandwichborden mogen geen verkeersborden, bewegwijzeringborden of ander verkeerstekens afdekken;
 9. de aangeplakte mededeling heeft (nagenoeg) dezelfde grootte als het bord;
 10. u repareert of verwijderd het bord als de mededeling niet (langer) goed op het bord is bevestigd. U verwijdert losgeraakte aanplakbiljetten van de openbare weg;
 11. u verwijdert de driehoeks- of sandwichborden binnen twee werkdagen na afloop van het evenement.