Extra mogelijkheden voor inwoners in dringende financiële nood

Per 1 januari 2023 werkt gemeente Westerveld samen met Stichting Urgente Noden Groningen en Drenthe (SUN). SUN Groningen en Drenthe biedt hulp bij dringende financiële nood, wanneer andere hulp of regelingen niet gebruikt kunnen worden.

Hulp bij dringende financiële nood

Stichting Urgente Noden geeft bijvoorbeeld geld voor een koelkast of wasmachine. Er kan ook een bijdrage worden gegeven voor de inrichting van een woning, verzorgingsproducten of kleding. Het gaat om bijdragen die één keer worden gegeven en die zorgen dat het beter gaat. Een voorwaarde voor het geven van geld, is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van voorliggende of wettelijke regelingen.

Een aanvraag voor een financiële bijdrage kan ingediend worden via het Geldpunt Westerveld, de Voedselbank, de Kledingbank, Welzijn MensenWerk, de beweegcoaches en consulenten van Werk & Inkomen en Wmo en Jeugd.