Vroegsignalering

Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, waterbedrijf of zorgverzekeraar.

Met het project Vroegsignalering geven deze zogenaamde signaalpartners betalingsachterstanden door aan de desbetreffende gemeente, om vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium de hulpverlening aan mensen met financiële problemen in gang te zetten.

Wat doen we

Gemeente Westerveld wil graag voorkomen dat inwoners financiële problemen krijgen. Heeft u rekeningen (van bovengenoemde instanties) nog niet betaald, waardoor er achterstanden zijn ontstaan? Dan neemt onze ervaringsdeskundige contact met u op om samen naar een oplossing te kijken. Dit gebeurt door middel van een brief, een telefoontje of ze komt langs.

Geldpunt Westerveld

Het Geldpunt van de gemeente Westerveld bestaat uit een ervaringsdeskundige en een medewerker van de GKB. Heeft u (ook) betalingsachterstanden bij andere instanties en heeft u daar hulp bij nodig? Neem contact op met onze ervaringsdeskundige via telefoonnummer 06-28333936. Zij helpt u graag op weg.