Olietank in tuin

Vindt u een olietank in uw tuin? Of heeft u een vermoeden van een olietank? U kunt bij de gemeente informeren of bekend is of er op uw adres een opslagtank aanwezig is. Of u kunt uw buren of de vroegere bewoners vragen of zij weten van het bestaan van een olietank. Ook oliehandelaren weten soms nog welke huizen vroeger oliestook hadden. 

In de tuin kunnen putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen aanwijzingen zijn voor een ondergrondse opslagtank. Ook kunt u met een metalen staaf in de grond prikken in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen meestal niet meer dan een meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector huren. Ook kunt u een bedrijf inschakelen dat het onderzoek uitvoert. 

De gemeente bepaalt in overleg met de milieudienst (RUD) of u een oude olietank kunt laten schoonmaken, en/of laten afvullen of moet (laten) verwijderen. Regels voor olietanks zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). 

Melden aanwezigheid olietank

Het melden aan de gemeente van de aanwezigheid van de olietank doet u schriftelijk.

Kosten

Het verwijderen van een olietank kost minimaal € 1.000,00. Daar kunnen nog kosten bijkomen voor bodemsanering. De ligging van het pand en de bereikbaarheid van de tank bepalen ook de uiteindelijke prijs. Offertes kunt u aanvragen bij Kiwa-erkende saneringsbedrijven. Kiwa is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks.

Wie is verantwoordelijk?

Als eigenaar van een woning moet u een oude olietank laten schoonmaken of verwijderen. Huurt u een woning? Dan moet u de verhuurder laten weten dat hij de olietank moet laten schoonmaken of verwijderen.

Weet u dat u een olietank moet laten verwijderen en u doet dit niet? Dan bent u achteraf aansprakelijk te stellen voor eventuele schoonmaakkosten en verwijderingskosten. Dit is ook zo als u niet weet dat er een tank in uw tuin ligt en de tank later door de koper wordt ontdekt.

Risico’s oude olietank

Olietanks werden vroeger gebruikt om verwarmingsinstallaties van brandstof te voorzien. Een oude tank kan roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten het grondwater verontreinigen, leidingen (zoals drinkwater- en rioolleidingen) en kabels (elektriciteit- en telefoonkabels) aantasten en bomen en planten vergiftigen. Ook komt stankoverlast vaak voor.

Meer informatie