Overlast van bedrijven

Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met het bedrijf of de gemeente.

Eerst zelf contact opnemen

Als u weet waar de overlast vandaan komt, is het in de regel aan te bevelen om eerst zelf contact op te nemen met het bedrijf. Bij direct contact is de bereidwilligheid van bedrijven om iets aan de overlast te doen vaak groter. Als de overlast blijft bestaan of als niet duidelijk is waar de overlast vandaan komt, neem dan contact op met de gemeente.

Aanvraag

Een klacht indienen doet u schriftelijk. U stuurt een brief naar de gemeente, met daarin minimaal:

  • een duidelijke omschrijving van uw klacht,
  • uw naam en adres,
  • de datum waarop u de brief heeft geschreven.
Onderzoek en behandeling klacht

De gemeente onderzoekt klachten over stank, geluid, water- of bodemverontreiniging. Als de bron is gevonden en de klacht blijkt gegrond, bekijkt de gemeente met het bedrijf hoe de overlast kan worden voorkomen. Als de gemeente uw klacht niet kan oplossen, wordt u naar de juiste dienst of instelling doorverwezen.

Melding

De meeste bedrijven zijn niet vergunningplichtig maar hebben te maken met algemene milieuregels waar aan voldaan moet worden. De meeste bedrijven vallen onder het Besluit actviteiten leefomgeving. Hierin staan veel algemene regels waar een bedrijf aan moet voldoen zoals regels op het gebied van geluid, geur maar ook bijvoorbeeld over het lassen van metalen of het houden van vee. Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat veel regels. Meer informatie hierover is ook te vinden via Milieubelastende activiteiten hoofdstuk 3 Bal | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Het komt voor dat overlast ervaren wordt, maar dat het bedrijf toch voldoet aan de regels.