Regionale Uitvoeringsdienst

Gemeenten en de provincie Drenthe hebben de uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

RUD Drenthe

RUD Drenthe zorgt voor het zogenoemde milieubrede takenpakket. Dit houdt in: omgevingsvergunning milieubelastende activiteit, inclusief meldingen, toezicht, handhaving en advisering. U herkent de milieutoezichthouders en -handhavers van RUD Drenthe aan kleding met het logo van RUD Drenthe.

Op de website van RUD Drenthe staat een overzicht met de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur. De agenda en overige stukken kunt u ook op de website van RUD Drenthe raadplegen.

Gemeente blijft eerste aanspreekpunt

De RUD werkt als backoffice. Gemeenten en provincie blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven. U kunt dus voor het aanvragen van omgevingsvergunningen of voor meldingen, vragen en klachten contact opnemen met de gemeente.