Bosbeheerplan

Sinds 2012 is de gemeente Westerveld met haar diverse bosbezittingen, FSC gecertificeerd via de groepscertificering van de Unie van Bosgroepen. Het beheer van deze certificering is vastgelegd in het bosbeheerplan.

Met het FSC-certificaat en de eisen die door de Forest Stewardship Council worden gesteld, kan de gemeente aantonen dat het bosbeheer op duurzame en verantwoorde manier wordt uitgevoerd. De gemeente Westerveld bezit bos met een totale oppervlakte van 84,31 hectare. Tijdens de herziening in 2020 is besloten dat niet alleen Overcinge, Waterbollpark, Vledderlanden en het bosbezit bij Diever onder het FSC vallen maar ook alle andere bosbezittingen van de gemeente Westerveld.

De vastgelegde doelstelling/missie in het bosbeheerplan luidt als volgt:“Van de verschillende functies van bos, wordt de meeste waarde toegekend aan beleving en natuur. De gemeente voelt het als een verplichting om zich in te spannen het bos als een waardevol biotoop in stand te houden en waar mogelijk te ontwikkelen en om bezoekers van het bos volop de ruimte te bieden hiervan te genieten.” 

Wilt u het Bosbeheerplan inzien? Neem contact op via info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. Bosbeheerplan.