Streekbeheerplan

In Westerveld zijn de inwoners betrokken bij hun eigen leefomgeving en het natuurlijke landschap in en rond hun dorp. Meer hierover leest u in het streekbeheerplan.

De initiatieven worden begeleid door Landschapsbeheer Drenthe. Zij werken samen met het dorp, gemeente Westerveld en andere organisaties om de wensen van de bewoners te realiseren. De afgelopen jaren zijn mede dankzij deze samenwerkingen heel wat initiatieven van de grond gekomen met prachtige resultaten.

Groene wensen voor uw dorp?

Heeft u als dorpsbewoner(s) of dorpsvereniging wensen en misschien wel een specifiek doel wat betreft het groen en landschap in en rondom het dorp? Neem dan contact op met de gemeente Westerveld of Landschapsbeheer Drenthe, zij kijken dan samen of en hoe uw initiatief vorm kan krijgen.

Project Drentse Paosbloem

De wilde narcis, ook wel Drentse Paosbloem genoemd, was oorspronkelijk in Drentse beekdalen te vinden en werd daarna geïntroduceerd op Drentse boerenerven. Het is daarmee de enige inheemse, wilde narcissoort in Nederland. In de loop der jaren is de soort helaas zeldzaam geworden. Nu resteren in Drenthe alleen nog groeiplaatsen op boerenerven rondom de beekdalen. Ook in Westerveld is dit het geval. Er is actie nodig om deze karakteristieke bloem te behouden in Drenthe. Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe werken daarom sinds 2019 gezamenlijk aan de bescherming van de wilde narcis vanuit het project Drentse Paosbloem.

Zoekt u mee?

U kunt meehelpen door te helpen zoeken naar groeiplaatsen van de wilde narcis op erven, in bermen en taluds. Met name op erven rondom de Wapserveensche Aa, de Vledder Aa en de Dwingelerstroom bevinden zich mogelijk nog ‘onbekende’ groeiplaatsen. Om u een handje op weg te helpen heeft Landschapsbeheer Drenthe een speciale zoekkaart ontwikkeld. Bekijk de zoekkaart.

Hulp van erfeigenaren gevraagd!

Erfeigenaren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van de wilde narcis. Stap één is het herkennen van de soort. Staat de wilde narcis bij u in de tuin? Zorg in dat geval dat u pas gaat maaien als de bladeren van de plant geel kleuren en slap op de bodem liggen. Zo kan de wilde narcis zaad vormen en krijgt de plant de tijd om energie op te slaan in de bol.

Wanneer u bollen heeft die vrijkomen tijdens het herinrichten van uw tuin, kunt u deze aanbieden bij de bollenbank van Wapserveen. Kijk voor meer tips voor erfeigenaren en verdere informatie over het project Drentse Poasbloem op de website van Landschapsbeheer Drenthe.