Landschapsontwikkelingsplan

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft invulling aan hoe we verschillende onderdelen van het landschap behouden, beschermen en herstellen. Zoals de kernkwaliteiten van het landschap, waardevolle elementen en cultuurhistorische waarden behouden, beschermen en herstellen.

Dit plan geeft invulling aan hoe we in Westerveld de komende jaren de kernkwaliteiten van het landschap, waardevolle elementen en cultuurhistorische waarden van het landschap kunnen behouden, beschermen en herstellen. Ook geeft het aan hoe we met projecten kunnen aansluiten bij de kwaliteiten van het huidige landschap.

Gave cultuurlandschappen

We hebben in Westerveld nog relatief veel gave cultuurlandschappen die een hoge waarderingen krijgen van zowel bezoekers als inwoners. Het is belangrijk om deze landschappen te koesteren en te behouden. Daarnaast is het van belang om te bekijken waar nog ontwikkelingen mogelijk zijn en landschappen verbetert en versterkt kunnen worden. Ook de visie daarop vindt u terug in het LOP.

Visie en uitvoeringsprogramma

Het LOP bestaat niet alleen uit een visie, maar bevat ook een concreet uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zijn negentien projecten opgenomen. Er wordt een korte omschrijving gegeven van de projecten, een inschatting van de kosten, mogelijke investeerders en subsidieverstrekkers.

Deze projecten zijn grotendeels ideeën van inwoners, organisaties en verenigingen uit Westerveld. In drie werkateliers hebben zij meegedacht over de invulling van het landschap en ideeën en wensen ingediend voor projecten. De insteek van de gemeente is om zoveel mogelijk van deze projecten de komende jaren duurzaam op te pakken en uit te voeren. We streven hierbij ook naar duurzaam landschapsbeheer. Hiermee hopen we het landschap in Westerveld een nieuwe impuls te geven, zodat toekomstige generaties hier ook nog van kunnen genieten.

Landschapsontwikkelingsplan Westerveld (PDF - 36,9 MB)