Beleid gemeentelijke watertaken

De gemeenteraad van Westerveld heeft op 27 september 2022 het Riolering en Water Programma (RWP) 2023-2028 vastgesteld. Lees meer over het programma.

De gemeente Westerveld beschikt over een groot en fijnmazig systeem van riolering, rioolgemalen, kolken, wadi’s, waterbergingen en dergelijke. In dit Riolering en Waterprogramma 2023-2028 (PDF - 12,5 MB) wordt een beeld gegeven van het beleid en hoe het beheer van dit systeem wordt gedaan en welke afstemming en samenwerking een rol speelt. Verder wordt in dit plan invulling gegeven aan een klimaatbestendig en betaalbaar rioleringsbeheer.