Hemelwater

Voor het inzamelen en verwerken van het hemelwater (regenwater) beheert en onderhoudt de gemeente een buizensysteem en sloten die afvoeren naar het oppervlaktewater.

Hemelwater is schoon genoeg om zonder behandeling teruggebracht te worden in het milieu. U bent overigens in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het hemelwater op eigen perceel, indien dit redelijkerwijs van u kan worden verwacht.

Wat doet de gemeente?

De zorgplicht voor het hemelwater omvat het door de gemeente aanbieden van een voorziening waarin het hemelwater kan worden geloosd. Welke voorziening dit is, maakt voor de zorgplicht niet uit, hoewel er vanuit de wetgeving een voorkeur bestaat voor gescheiden rioleren. Het is wenselijk het hemel- en grondwater zo weinig mogelijk te vermengen met afvalwater.

Wat doet uzelf? 

Op particulier terrein is primair de eigenaar verantwoordelijk voor de afvoer en verwerking van hemelwater, bij voorkeur naar oppervlaktewater of in de bodem. Wanneer de particulier redelijkerwijs hiervoor niet kan zorg dragen, is de gemeente verplicht een voorziening aan te bieden voor de afvoer van hemelwater van particuliere percelen.

De gemeente heeft beleidsvrijheid in de keuze van de aard en omvang van de voorziening.