Partners in de waterketen

Informatie over partners in de waterketen. Denk aan drinkwater, waterhuishouding en samenwerkingsverbanden.

Drinkwater

Informatie over drinkwater in de gemeente Westerveld. Wat kunt u zelf doen en wat doet de gemeente?

Drinkwaterwinning

Grondwater is één van de belangrijkste bronnen is voor drinkwater. In de gemeente Westerveld staan op meerdere plekken blauwe borden met de zwarte golfjes. Deze borden geven aan dat je in een waterwingebied bent. In de gebieden waar de borden zijn geplaatst, staan de putten waar het water opgepompt wordt. Op deze plekken mag er niets anders gebeuren dan drinkwater maken. Op deze manier voorkomen we dat het grondwater rond de putten verontreinigd raakt.

Drinkwater schoonhouden?

Om drinkwater schoon te houden zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen. Meer informatie 

Waterschap

Een van de taken van het Waterschap is het onderhoud aan de schouwsloten in de gemeente. Dit vindt jaarlijks plaats in september en oktober.

Fluvius

Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland, Meppel en het waterschap.

Samen zijn zij op pragmatische wijze begonnen om meer vorm en inhoud te krijgen binnen Fluvius (Latijn voor rivier of stroom). Fluvius is een netwerk waarbinnen we de volgende doelen realiseren op het gebied van stedelijk (afval)waterbeheer:

  • kostenbesparing,
  • kwaliteit en robuustheid verbeteren en
  • duurzaamheid vergroten.
Stichting RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Eén van haar taken is te informeren over riolering en waterbeheer.