Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dat kan op twee manieren:

 • De snelste manier om Nederlander te worden is door een optie procedure. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente gaat kijken of daar voor in aanmerking komt.
 • De Nederlandse nationaliteit verkrijgen door naturalisatie. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren. De immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beslist over uw aanvraag voor naturalisatie.
Voorwaarden

Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn:

 • U bent meerderjarig;
 • U heeft een verblijfsvergunning of u komt uit één van deze Europese landen; 
 • U heef de afgelopen vijf jaar geen straf gehad voor een misdrijf;
 • U voldoet aan de voorwaarden voor optie of aan de voorwaarden voor naturalisatie. 

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont u kind in Nederland;
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning;
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal drie jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.
Termijn

Bij een optieverzoek beslist de gemeente binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie—en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is één jaar nodig.

Hoe werkt het?
 • U neemt contact op met de cluster Burgerzaken waarna zij gaan bekijken of u in aanmerking komt voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en wordt bekeken welke documenten moeten worden overgelegd. Indien u in aanmerking komt voor het Nederlanderschap kunt u daarna een afspraak maken voor het indienen van een formele aanvraag.
 • U neemt mee:
  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf (dit is niet nodig als u uit één van deze Europese landen komt;
  • Uw geboorteakte;
  • Bij een naturalisatieverzoek:
   • Uw inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma) en een participatieverklaring;
   • Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan dient u uw huwelijksakte/akte van partnerschap mee te nemen en een bewijs dat u drie jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner.
 • U betaalt bij de aanvraag;
 • U krijgt een brief met het besluit en een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander.
 • Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.