Nieuws

 • Voorkeursrecht op percelen Hesselte

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een voorkeursrecht te vestigen op een aantal percelen op voormalig recreatiepark Hesselte. Dit betekent dat eigenaren van deze percelen hun eigendom eerst aan de gemeente moeten aanbieden op het moment dat zij besluiten om het te verkopen. De gemeente heeft zo een eerste recht van koop.

 • Mooi op weg in Westerveld

  We zijn mooi op weg in Westerveld. Het college van burgemeester en wethouders werkt aan programma’s die zijn afgesproken in het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’ 2022 - 2026. Nu ze halverwege zijn, blikt het college terug op de afgelopen twee jaar en waar concreet aan gewerkt is. Daarbij kijken ze vooruit naar de komende twee jaar.

 • Nieuwe website gemeente Westerveld: fris en gemakkelijk in gebruik

  Gemeente Westerveld heeft een nieuwe website. Hiermee is de gemeente klaar om haar inwoners en ondernemers nog beter van dienst te zijn met een digitale omgeving die zowel informatief als behulpzaam is.

 • Bouw biobased woningen gestart op oude Dingspilhuuslocatie in Diever

  Op de oude Dingspilhuuslocatie aan de Hoofdstraat in Diever, bouwt woningcorporatie Actium zes levensloopbestendige woningen. Wethouder Renate Masselink van de gemeente Westerveld en directeur-bestuurder Melanie Maatman van Actium bezochten de bouwlocatie voor een symbolisch ‘eerste schop in de grond’-moment.

 • Feestelijke opening Beleeftuin in Diever groot succes

  Vandaag werd op feestelijke wijze de Beleeftuin Dagactiviteiten Welkom Zorgcollectief Zuid West Drenthe (Welkom ZZWD) in Diever geopend. Met de beleeftuin is er een mooi, groen plekje gerealiseerd waar inwoners en gebruikers van Welkom ZZWD elkaar kunnen ontmoeten, (samen) kunnen tuinieren en fijn buiten kunnen zijn.

 • College geeft opdracht voor programma verblijfsrecreatie

  Veel vakantiegangers weten de gemeente Westerveld te vinden voor een kort of langer verblijf. Met 63 vakantieparken, 13 hotels, 23 groepsaccommodaties, 7 boerencampings en 2 accommodaties met camperplaatsen is Westerveld met recht een vakantiegemeente. Recreatie en toerisme zijn een belangrijke motor voor de lokale economie, voor de werkgelegenheid en dragen bij aan het behoud van voorzieningen. Tegelijkertijd is er ook veel vraag naar woonruimte in allerlei vormen en maten en heeft de natuur ook af en toe rust nodig. Om al deze belangen goed en in samenhang te kunnen afwegen, werkt het college met het project Vitale Vakantieparken Westerveld aan een programma verblijfsrecreatie. Het is de bedoeling dat het programma voor de zomer van 2025 af is.