Loonkostensubsidie aanvragen

Bent u werkgever en wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie.

Loonkostensubsidie (LKS)

Loonkostensubsidie helpt mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden van een baan. Bij LKS ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten als een werknemer minder werk aankan dan de andere werknemers die hetzelfde werk doen. Voordat wordt vastgesteld of loonkostensubsidie kan worden toegekend, vindt er een loonwaardebepaling plaats. De loonwaardebepaling wordt gedaan door een medewerker van het UVW die bij u langs komt op de werkplek.

LKS is bedoeld voor werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister. Dit is een landelijk register met gegevens van mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. 
Bent u benieuwd of uw medewerker is opgenomen in het doelgroepenregister of wilt u weten hoe uw medewerker kan worden opgenomen in het doelgroepenregister? Bekijk dan eens de website van het UWV.

Loonkostensubsidie aanvragen

De werkgever vraagt LKS aan bij de gemeente waar de werknemer woonachtig is. 

Aanvraagformulier loonkostensubsidie (Word - 48 kB)

Bij aanvraag van de LKS dient u de volgende gegevens bij de gemeente in:

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • ondertekend arbeidsovereenkomst van werknemer
  • geldig identiteitskaart van werknemer

Bovenstaande gegevens kunt aanleveren via info@gemeentewesterveld.nl.

Vragen?

Twijfelt u of uw werknemer in aanmerking komt voor de LKS subsidie? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de Accountmanager Werk en Inkomen van de gemeente Westerveld via info@gemeentewesterveld.nl of 14 0521.