Handreiking vrijkomende agrarische bebouwing

Door de Rijksoverheid zijn diverse regelingen geopend voor agrariërs die willen afschalen of stoppen met hun agrarische activiteiten. Maar wat betekent stoppen of afschalen voor uw agrarische bedrijfskavel?

Misschien heeft u plannen om een agrarische bedrijfskavel anders te gaan gebruiken. U krijgt dan te maken met het beleid dat in onze gemeente is vastgesteld. De handreiking Vrijkomende agrarische bebouwing biedt u inspiratie over de mogelijkheden van ons beleid en kan u helpen bij het bedenken en ontwerpen van uw plannen. 

Kijk hier welke onderwerpen er in de handreiking aan bod komen:  Oplegger vrijkomende agrarische bebouwing


Lees hier de volledige handreiking. (PDF - 273 kB)