Inkoop en aanbesteding

De gemeente Westerveld heeft een inkoopbeleid. Dit geeft kaders voor het inkopen van diensten, leveringen en werken.

De begrippen inkoop en aanbesteden

De omschrijving die Inkoop het best benadert, is "alles waar een externe factuur tegenover staat". Het begrip inkoop wordt vaak gebruikt bij leveringen van goederen en diensten. Het woord aanbesteden wordt vaak gebruikt bij werken.

De aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure is afhankelijk van de geraamde waarde van een opdracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het aanbesteden van werken, leveringen of diensten. Voor Europese aanbestedingen gelden wettelijk vastgestelde drempelbedragen.

Ligt de opdrachtwaarde boven dit drempelbedrag, dan moet de opdracht volgens de Europese richtlijnen worden aanbesteed. Voor opdrachten met een waarde lager dan de Europese richtlijn, geldt het gemeentelijk inkoopbeleid. Bij aanbestedingen wordt daarbij altijd een zo groot mogelijke openheid en transparantie nagestreefd.

Meer informatie

  • Het inkoopbeleid van de gemeente Westerveld.
  • Op www.tenderned.nl vindt u de gepubliceerde aanbestedingen van de gemeente. Wilt u weten welke opdrachten hierop vanuit de gemeente Westerveld worden gepubliceerd, dan moet u TenderNed regelmatig raadplegen.
  • Om u te laten attenderen op voor u relevante aanbestedingen kunt u zich op www.tenderned.nl aanmelden als gebruiker. U kunt hierbij aangeven hoe vaak u e-mails wilt ontvangen met de aankondigingen die voldoen aan uw interesseprofiel.