Ondernemersfonds Westerveld

Sinds 1 januari 2017 is het Ondernemersfonds Westerveld actief. Een fonds van en voor ondernemers.

Al langere tijd gaven diverse ondernemers aan behoefte te hebben aan een ondernemersfonds en het college had in zijn collegeprogramma 2014-2018 dan ook aangegeven, de behoefte en mogelijkheden te onderzoeken. Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2016 heeft de gemeenteraad van Westerveld ingestemd met het oprichten van een ondernemersfonds in Westerveld.

Voor en door ondernemers

Het oprichten van een ondernemersfonds was een project voor en door ondernemers, dat de gemeente faciliteerde. De gemeente heeft hiervoor een extern deskundig bureau in de arm genomen die de ondernemers in dit project begeleid heeft. Deze begeleiding was in handen van Bureau Blaauwberg. Een kerngroep van ondernemers stelde samen met het bureau een plan op om een ondernemersfonds op te richten voor Westerveld. Met dit plan vroegen zij de gemeenteraad om in te stemmen met de oprichting van het fonds. Sinds 1 januari 2017 is het fonds van kracht.

Meer informatie

Meer informatie over het Ondernemersfonds Westerveld staat op ondernemersfondswesterveld.nl