Regio Zwolle, een economische toplocatie!

Regio Zwolle is als schakel tussen west, oost en noord Nederland één van de sterkste groeiregio’s van ons land. De regio bestaat uit 22 gemeenten in vier provincies en heeft 650.000 inwoners. Ook gemeente Westerveld is aangesloten bij Regio Zwolle.

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Regio Zwolle of bekijk het Youtube-filmpje.

De sterke wil tot samenwerken in de Regio Zwolle is kenmerkend. De mogelijkheden voor economische samenwerking en investeringen worden zo veel mogelijk bekeken vanuit de vier O’s: ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs. De regio wil vanuit deze samenwerking werken aan een optimale omgeving voor vernieuwend ondernemerschap. Hiervoor is een innovatieagenda opgesteld, die aansluit bij de sterke punten van de Regio Zwolle en zorgt voor een structurele voedingsbodem voor vernieuwing.

Regio Deal 2020-2023

De eerste Regio Deal liep van 2020 tot 2023. Deze Regio Deal richtte zich op het verbeteren van de leefbaarheid, innovatiekracht en duurzaamheid binnen de regio. Dit gebeurde aan de hand van 18 projecten die dankzij de Regio Deal-investering konden bijdragen aan groen innoveren, het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt, evenwichtige groei van stad en platteland en klimaataanpak. Deze eerste Regio Deal diende als een duurzame versneller voor groei en ontwikkeling binnen de regio. Met recht een kans van 90 miljoen. De individuele projecten én mijlpalen bekijk je onder aan deze pagina.

Regio Deal 2024-2027

Op dit moment is er een aanvraag in behandeling voor een nieuwe Regio Deal (2024-2027), waarbij de focus ligt op het voortbouwen op eerdere successen en het verder versterken van brede welvaart binnen Regio Zwolle. De potentiële komst van deze nieuwe deal biedt Regio Zwolle de mogelijkheid om een veerkrachtigere, toekomstgerichte regio te creëren. Hierin werken de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk aan groei, met als uiteindelijk doel een welvarende gemeenschap waar alle inwoners van Regio Zwolle van kunnen profiteren.

Bibliotheek

Bekijk ook de bibliotheek van Regio Zwolle, met onder andere jaarverslagen, feiten en cijfers.