Toeristisch Platform Westerveld

Het Toeristisch Platform Westerveld is er voor ondernemers en streeft ernaar om het toeristisch product in de gemeente te verbeteren.

Het Toeristisch Platform is er voor ondernemers en streeft er naar om het toeristisch aanbod in de gemeente Westerveld te verbeteren. 

Leden en vertegenwoordigers

Het Toeristisch Platform Westerveld is een adviescommissie voor het gemeentebestuur. In het platform is het toeristisch werkveld vertegenwoordigd. Het Toeristisch Platform bestaat uit de volgende  vertegenwoordigers:

Vergaderingen

Het Toeristisch Platform vergadert ca. vijf x per jaar. U kunt agendapunten aandragen bij één van de vertegenwoordigers in het platform.