Camperbeleid

In de gemeente Westerveld zijn geen ‘vrije’ camperplaatsen langs openbare wegen of parkeerplaatsen (gereguleerde overnachtingplaatsen GOP’s). Overnachten buiten een kampeerterrein is daarom niet toegestaan.

In de gemeente Westerveld zijn voldoende gereguleerde overnachtingsmogelijkheden. Kijk voor mogelijkheden op de website Drenthe.nl/zuidwest.

De gemeente Westerveld hanteert de uitgangspunten die zijn genoemd in de Campervisie Drenthe (PDF - 1,1 MB), opgesteld door het Recreatieschap Drenthe.