Gebiedsmarketing Zuidwest Drenthe

In gemeente Westerveld is van alles te beleven aan activiteiten en evenementen.

De focus ligt hierbij op de volgende vijf thema’s:

  1. Natuur ((NP Dwingelderveld, NP Drents Friese Wold, Natura 2000 gebied Holtingerveld en Leggelderveld)
  2. Cultureel erfgoed en monumenten;
  3. De Koloniën van Weldadigheid*;
  4. De duisternis en daarmee de sterren;
  5. Archeologie.

*De marketing en communicatie van de Koloniën van Weldadigheid zijn onder gebracht in een apart uitvoeringsprogramma en maken geen onderdeel uit van de Regiopromotie. Uiteraard vindt er wel afstemming en samenwerking plaats tussen beide programma’s.

In samenwerking met de vijf gemeenten in Zuidwest Drenthe en Marketing Drenthe ontwikkelen we toeristische producten en diensten (PDF - 304kB) die de toeristische aantrekkelijkheid in de regio versterken.

Jaarplan 2024

In samenwerking met de vier gemeenten in Zuidwest Drenthe hebben we voor de uitvoering van de gebiedsmarketing een jaarplan 'Perspectief op bestemming Drenthe' (PDF - 3 MB) ontwikkeld.

Marketing Drenthe

In 2024 staat het thema Drents landschap centraal met de boodschap: 'dit is de kracht van oer'. We zetten in op spreiding in tijd én ruimte, met extra aandacht voor de minder bekende plekken in Drenthe. 

Benieuwd hoe jij als ondernemer bij onze plannen kunt aanhaken?

Campagnes Marketing Drenthe

Toeristische infopunten en meer informatie

Via de toeristische infopunten (TIP-kantoren) krijgen inwoners en bezoekers informatie over activiteiten, overnachtingsmogelijkheden, het evenementenprogramma, fiets-, wandel- en ruiterroutes, bezienswaardigheden, musea en meer in de hele regio.

Voor meer informatie gaat u naar de website Drenthe.nl/zuidwest.

Zuidwest Drenthe logo (uit email)