Kinderopvang

Er zijn vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en de peuteropvang.

Vormen van kinderopvang
 • Dagopvang
  O
  pvang in een crèche of kinderdagverblijf, waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende een of meer dagdelen per week het hele jaar door kunnen worden opgevangen.
 • Buitenschoolse opvang
  Opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar vóór en na schooltijd en in de vakanties, tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.
 • Gastouderopvang
  Opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal 4 kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Peuteropvang
  Peuteropvang is voor de kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen kunnen 2 tot 4 dagdelen per week naar de peuteropvang bij verschillende kinderopvanglocaties in onze gemeente.

GGD Drenthe is de toezichthouder voor peuterspeelzalen en kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u een toeslag of bijdrage voor kinderopvang ontvangen via de Belastingdienst. Het kindercentrum of gastouderbureau moet dan wel ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzal

U kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor een participatiebijdrage. Deze bijdrage mag u besteden aan kinderopvang.

Peuteropvang

In de gemeente Westerveld voeren Stichting Kaka, Stichting Doomijn en Plus Kinderopvang de peuteropvang en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit. U kunt uw kind vanaf twee jaar bij één van deze stichtingen aanmelden.

Warme overdracht

De gemeente Westerveld streeft naar een warme overdracht van de voorschoolse instelling naar de basisschool voor elk kind. Dit houdt in: een gesprek tussen professionals van de peuterspeelzaal/kinderopvang (leidster of pedagogisch medewerker) en de basisschool.

De voorschoolse instelling en de basisschool maken hiervoor gebruik van het overdrachtsformulier (PDF - 287 kB). Uiteraard moeten de ouders hiervoor toestemming geven. Daarvoor is een overdrachtsprotocol vastgesteld. Bij de overgang naar de basisschool wordt er zorgvuldig met de gegevens omgegaan. De interne begeleider van de school heeft hierin een rol.

Kinderopvang starten of een wijziging doorgeven

Wilt u één van de vormen van kinderopvang exploiteren? Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie en kunt u een aanvraagformulier versturen.