Leerlingenvervoer

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een bijdrage in de kosten voor leerlingenvervoer.

Voorwaarden

Uw kind heeft recht op dagelijks leerlingenvervoer wanneer:

  • Hij of zij naar het (speciaal) basisonderwijs gaat. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet dan zes kilometer of meer zijn.
  • Hij of zij naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat (expertisecentra).
Kosten

U moet een eigen bijdrage betalen wanneer:

  • uw kind naar het basisonderwijs gaat en
  • uw gecorrigeerde verzamelinkomen in het peiljaar (twee jaar voor het komende schooljaar) boven de geldende norm lag.
Aanvraag

U vraagt de bijdrage aan bij de gemeente via het aanvraagformulier onder 'Direct regelen'.

Let op: Lees vóór uw aanvraag ook de toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer (PDF - 378 kB)

De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling als het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bewijsstukken. De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. U ontvangt vervolgens een brief waarin de beslissing op uw aanvraag staat.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over leerlingenvervoer.