Scholen in Westerveld

In de gemeente Westerveld zijn acht openbare en drie bijzondere basisscholen. In Diever is een locatie voor het voortgezet onderwijs.

Openbare basisscholen

Het openbaar onderwijs is ondergebracht in de stichting Talent Westerveld. In de gemeente Westerveld zijn acht openbare basisscholen en op de website vindt u een overzicht van deze scholen.

Bijzondere basisscholen

De drie bijzondere scholen in de gemeente maken deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Zuidwest-Drenthe (VCPOZD). Op de website van de vereniging vindt u een overzicht van de scholen die onder deze stichting vallen.

Voortgezet onderwijs

In Diever is een locatie voor vmbo, havo en vwo gevestigd. De locatie in Diever is onderdeel van de regionale scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel. Voor andere studierichtingen kunt u terecht bij het voortgezet onderwijs in onder andere Meppel, Steenwijk, Assen en Hoogeveen.

Schoolkeuze

Ouders hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde school. Dit komt omdat andere kinderen uit het gezin al naar die school gaan, omdat het dicht bij huis ligt of omdat de eigen geloofsovertuiging of opvoedingsideeën de keuze bepalen. Als de ouders nog geen keuze hebben kunnen maken en als zij verschillende scholen met elkaar willen vergelijken, dan kan dat op een aantal manieren.

Veel ouders gaan zelf een kijkje nemen op de verschillende scholen. De directeur is altijd bereid om vragen te beantwoorden. Praten met ouders uit de buurt kan ook veel helderheid verschaffen. Ook is het mogelijk om de schoolgidsen op te vragen. In de schoolgids staan de doelstellingen en de resultaten van de school.

Onderwijsbeleid

Het geven van onderwijs is vrij in ons land, maar de overheid stelt natuurlijk wel voorwaarden aan dit onderwijs. Het geld komt tenslotte uit de belastingen. In wetten en regels is vastgelegd waaraan scholen zich moeten houden. Wel hebben de scholen de vrijheid hun eigen doelen na te streven. Ze leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor hun eigen leerlingen belangrijk vinden. De scholen kunnen zelf ook bepalen op welke manier ze les geven. Overigens geeft elke school die informatie in een schoolgids. De onderwijsinspectie ziet toe op en toetst het onderwijs op alle scholen.

Het lokale onderwijsbeleid heeft voornamelijk betrekking op huisvesting van alle scholen, leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijskansenbeleid en volwasseneneducatie.