Taalpunt

In de gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben.

Het lezen en invullen van formulieren, het (voor)lezen van een boek of het lezen van een bijsluiter levert problemen op. Ook anderstalige Nederlanders (die hun inburgering al achter de rug hebben of niet inburgeringsplichtig zijn) kunnen bij de Taalpuntcoördinator terecht. Door middel van het taalpunt helpt de gemeente Westerveld inwoners die van origine Nederlands spreken tot statushouders die het inburgeringstraject hebben afgerond.

Wat is het Taalpunt?

Het Taalpunt is een loket. Mensen die vragen hebben over taal kunnen hier terecht. Het Taalpunt organiseert bijvoorbeeld regelmatig trainingen voor digitale vaardigheden en koppelt deelnemers aan vrijwilligers voor hulp bij het leren van de Nederlandse taal. Laaggeletterde Nederlanders en anderstalige Nederlanders (die hun inburgering al achter de rug hebben of niet inburgeringsplichtig zijn) kunnen bij de Taalpuntcoördinator terecht als ze hun Nederlands willen verbeteren. Of hun digitale vaardigheden. Vrijwilligers kunnen er terecht als ze zich willen aanmelden voor vrijwilligerswerk op het gebied van taal of digitale vaardigheden. 

Wat doet het Taalpunt?

De Taalpuntcoördinator nodigt de aanmelder (deelnemer of vrijwilliger) uit voor een intake en bespreekt de (leer)wensen. Is het de wens van de deelnemer om naar school te gaan, dan verwijst het Taalpunt hen door naar het IVIO in het Leerwerk Centrum in Meppel voor gratis taalverhogingslessen in een basisvaardighedenklas. Is het de wens om samen met een vrijwilliger aan de taal te werken, dan koppelt de Taalpuntcoördinator de deelnemer aan een vrijwilliger om wekelijks te oefenen met de Nederlandse taal. Het Taalpunt stelt daarvoor gratis oefenmateriaal beschikbaar, en monitort het contact tussen deelnemer en vrijwilliger en de voortgang van het leerproces. Daarnaast werkt de Taalpuntcoördinator aan de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers door het geven van een Basisvaardighedentraining. Ook organiseert de Taalpuntcoördinator twee keer per jaar informatieve en leerzame bijeenkomsten voor de vrijwilligers.

Met wie werkt het Taalpunt samen?

Omdat laaggeletterde Nederlanders door schaamtegevoelens vaak niet uit zichzelf bij een Taalpunt binnenlopen, werkt het Taalpunt nauw samen met instanties die met deze doelgroep werken, zoals welzijns- of zorginstanties. Deze instanties hebben een belangrijke signalerings- en doorverwijsfunctie voor het Taalpunt. Alleen samen kunnen we laaggeletterdheid aanpakken. 

Contact 

U vindt het Taalpunt in de bibliotheken van Havelte, Dwingeloo, Vledder en Diever. Iedereen die hulp wil bij het beheersen van de Nederlandse taal kan hier terecht. Wilt u vrijwilliger worden? Taalcoach? Heel graag!

Contact opnemen kan door een mailtje te sturen naar info@taalpuntwesterveld.nl of door te bellen met  Hissy Brouwer-Timme, taalpuntcoördinator op: 06- 25587278 of naar Biblionet Drenthe,  op telefoonnummer 088 012 8000.