Opvang aan (minderjarige) asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Westerveld biedt een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ook zorgen wij voor de opvang en huisvesting van nieuwkomers. Dat zijn asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) vluchtelingen.

Helaas blijven bepaalde delen van de wereld onveilig met het resultaat dat de toestroom aan vluchtelingen blijft. Door het hele land zijn extra opvanglocaties voor asielzoekers geopend om deze toestroom aan te kunnen. Zo heeft gemeente Westerveld in Spier, Diever en Vledder extra opvanglocaties. Uitgangspunt is dat alle nieuwkomers zich thuis voelen in onze gemeente. En dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door (vrijwillig) te werken, naar school te gaan of te sporten. 
Gemeente Westerveld kiest voor opvang- en huisvestingslocaties verspreid over de gemeente. Op dit moment worden er asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in een aantal tijdelijke locaties opgevangen te weten:

Opvang- en huisvestingslocaties gemeente Westerveld
 
Spier Asielzoekers
Diever Asielzoekers
Vledder Asielzoekers
Diever Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV)
Havelte Oekraïnse vluchtelingen
Wapserveen Oekraïnse vluchtelingen
Wie vangen wij op

Welke mensen komen naar gemeente Westerveld en wat is het verschil tussen asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen?

Binnen gemeente Westerveld worden Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers opgevangen. Voor de Oekraïense vluchtelingen is er particuliere opvang mogelijk, dit betekent binnen gastgezinnen. Een andere mogelijkheid is opvang in een zogenoemde GOO “Gemeentelijke Opvanglocatie Oekraïne”.  

Asielzoekers worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Spier, Diever en Vledder. In Diever is één locatie voor AMV jongeren. Dit zijn alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Op de locatie in Vledder worden mensen met een medische beperking opgevangen. In Spier en Diever worden verschillende asielzoekers opgevangen waaronder ook veel gezinnen. 

Wanneer een asielzoeker erkend is als vluchteling wordt diegene een statushouder. Deze persoon is in het bezit van een verblijfsvergunning en krijgt een gemeente toegewezen om in te wonen. Een asielzoeker die verblijft binnen een opvanglocatie in gemeente Westerveld blijft dus niet automatisch binnen de gemeente wonen. 

Definities  
 • Vluchteling
  Iemand die op de vlucht is voor oorlog, geweld of vervolging; 
 • Asielzoeke:
  Iemand die in een ander land om bescherming heeft gevraagd maar deze nog niet heeft gekregen. Zolang de asielprocedure loopt, hebben asielzoekers recht op opvang, zorg en begeleiding. Een asielzoeker mag pas werken als zijn of haar asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Daarnaast is de periode dat een asielzoeker mag werken beperkt: In een periode van 52 weken mag een asielzoeker 24 weken werken;
 • Statushouder of vergunninghouder
  Een asielzoeker die erkend is als vluchteling wordt een statushouder. Een statushouder is in het bezit van een verblijfsvergunning. In Nederland bepaalt de IND of mensen een erkende status krijgen; 
 • Verblijfsvergunning
  Een document waaruit blijkt dat een niet-Nederlander toestemming heeft om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven en hier te wonen, te werken en te leven. De meeste asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (meestal 5 jaar). Daarna wordt bekeken of a) nog steeds bescherming nodig is en b) het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. Is dat het geval? Dan kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend. Tenzij er sprake is van een ernstig misdrijf mag een vergunninghouder de rest van zijn of haar leven in Nederland blijven wonen; 
 • Gekoppelde statushouder
  Statushouders die zijn toegewezen aan een bepaalde gemeente. Deze gemeente is dan verantwoordelijk voor de huisvesting van de statushouder;
 • Beschermde status
  Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit of vluchtelingen die legaal in Oekraïne verbleven ten tijde van het uitbreken van de oorlog én hun familieleden hebben een beschermde status. Dat betekent dat deze groep recht heeft op opvang, onderwijs, financiële en medische hulp en/of ondersteuning. Ook mogen Oekraïners werken.
Contact

Heeft u een vraag over de opvang van vluchtelingen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per mail via info@gemeentewesterveld.nl.