Aangifte van overlijden

Is een naaste overleden? Dan doet u hiervan aangifte. Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag het zelf ook doen. U doet aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden.

 

Hoe werkt het?

Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl.

U neemt het volgende mee: 

  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of lijkschouwer;
  • Kennisgeving overlijden van de uitvaartondernemer met datum en plaats van de begrafenis of crematie;
  • B-enveloppe met de doodsoorzaakverklaring welke bestemd is voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS);
  • Eventueel het trouwboekje.
Wat moet u weten

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. 

Wilt u de overleden eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en van de burgemeester. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Kosten

De aangifte van overlijden is gratis.

Overleden in het buitenland

Is de overledene in het buitenland overleden? Dan moet u het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, zoals het gemeentehuis. U krijgt dan een overlijdensakte. Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over overlijden en overlijden in het buitenland.