Aangifte doodgeboren kind

Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan doet u hiervan aangifte bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.

Hoe werkt het?

Voor de aangifte maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl

Voor de aangifte komt u langs bij de gemeente. Kunt of wilt u de aangifte niet zelf doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer. 

Meenemen

U neemt het volgende mee: 
•    Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
•    Een verklaring van een arts of verloskundige.

Zwangerschap korter dan 24 weken

Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij aangifte krijgt u toestemming om uw kind te begraven of cremeren.