Begraven of cremeren

Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
Hoe werkt het?

U, of de uitvaartondernemer, moet binnen zes dagen na de dag van overlijden, aangifte doen bij de gemeente.

Meenemen
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer.
Bepalen datum begrafenis of crematie

Als u, of de uitvaartondernemer, aangifte van overlijden heeft gedaan, ontvangt u van de gemeente verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft u nodig om opdracht te geven tot begrafenis of crematie. In overleg met de gemeente en een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Mocht u buiten kantooruren een datum willen bespreken met de gemeente, dan kunt u bellen met onze grafdelver via telefoonnummer 06-51076577.

Kosten

De kosten van begraven en cremeren worden ieder jaar vastgesteld in de verordening lijkbezorgingsrechten. Hierin vindt u ook de grafrechten, begraaf- en bijzettingskosten. Bekijk de grafrechten, begraaf- en bijzettingskosten via de verordening lijkbezorgingsrechten 2024.

Grafbedekking of gedenkteken

U heeft geen vergunning nodig als u een gedenkteken bij een graf wilt plaatsen. Het gedenkteken moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan de maatvoering en het materiaal. Deze voorwaarden staan uitgebreid beschreven in het Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen en gedenktekens. Kiest u voor een gedenkteken? Dan bent u verplicht dit gedenkteken behoorlijk te onderhouden.