Identiteitskaart

U vraagt uw ID-kaart aan bij de gemeente waarin u woont. Voor het aanvragen van uw ID-kaart maakt u een afspraak en u betaalt de kosten bij aanvraag. 

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van de ID-kaart. Ook (jonge) kinderen. Na vijf werkdagen kunt u uw nieuwe ID-kaart ophalen. U komt alleen in aanmerking voor een Nederlandse ID-kaart als u de Nederlandse nationaliteit heeft.
 

Hoe werkt het? 
  • Maak een afspraak via het afsprakenformulier of telefonisch. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden;
  • Neem een pasfoto in kleur mee. Deze foto moet voldoen aan speciale eisen;
  • Neem alle reisdocumenten die u heeft mee (paspoort en/of ID-kaart), ook als deze verlopen zijn;
  • Heeft u geen oude (verlopen) reisdocumenten? Neem dan andere bewijsstukken mee waarmee u uw identiteit kunt aantonen, bijvoorbeeld uw rijbewijs. Heeft u geen identiteitsbewijs? Dan doet de gemeente onderzoek om uw identiteit vast te stellen;
  • Als u onder curatele staat, is er schriftelijk toestemming nodig van de curator;.
  • De gemeente maakt bij uw aanvraag een scan van uw vingerafdrukken; 
  • Neem geld of uw pinpas mee om te betalen bij de aanvraag;
  • Na 5 werkdagen haalt u uw ID-kaart persoonlijk op bij het gemeentehuis. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Ook voor het afhalen moet u een afspraak maken.
  • U moet uw document binnen 3 maanden na datum aanvraag ophalen. 
Jonger dan 12 jaar? 

Vraagt u een ID-kaart aan voor kinderen onder de 12 jaar? Dan is toestemming nodig van beide ouders/voogden. Dit kan op de volgende manieren:  

Beide ouders/voogden zijn persoonlijk, met een legitimatiebewijs, aanwezig bij de afspraak. Is een van de ouders/voogden niet aanwezig bij de afspraak? Neem een ingevuld formulier toestemmingsverklaring identiteitskaart (bovenaan deze pagina) mee. Ook een legitimatiebewijs van beide ouders/voogden is verplicht. 

Reizen met kinderen

Kinderen moeten altijd een eigen paspoort of ID-kaart bij zich hebben als ze naar het buitenland reizen. Reist u met uw kinderen naar het buitenland maar hebben zij niet uw achternaam? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Dit regelt u met het formulier toestemming voor reizen met kinderen naar het buitenland. 

Extra informatie 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over paspoort en ID-kaart.