Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning regulier, type I of II in Nederland? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt en u geen paspoort van uw eigen autoriteiten kunt krijgen. U maakt daarvoor een afspraak. 

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Voorwaarden

U krijgt een vluchtelingenpaspoort als:

 • u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente;
 • u een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document;
 • u door de vreemdelingendienst erkend bent of toegelaten bent als vluchteling (A-status) en u niet als zodanig tot de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba bent toegelaten;
 • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.
Hoe werkt het?
 • Maak een afspraak via het afsprakenformulier of telefonisch. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden
 • Voor een vreemdelingenpaspoort neemt u bewijsstukken mee waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (zoals een weigeringsbrief van uw ambassade);
 • Neem uw geldige verblijfsvergunning mee;
 • Als u een oud vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort heeft, neemt u deze ook mee;
 • Neem een pasfoto in kleur mee. Deze foto moet voldoen aan speciale eisen;
 • Neem alle reisdocumenten die u heeft mee (paspoort en/of ID-kaart), ook als deze verlopen zijn;
 • Heeft u geen oud (verlopen) reisdocumenten? Neem dan andere bewijsstukken mee waarmee u uw identiteit kunt aantonen, bijvoorbeeld uw rijbewijs. Heeft u geen identiteitsbewijs? Dan stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen; 
 • Als u onder curatele staat, is er schriftelijk toestemming nodig van de curator;
 • De gemeente maakt bij uw aanvraag een scan van uw vingerafdrukken;
 • Neem uw pinpas mee voor de betaling;
 • Na 5 werkdagen haalt u uw paspoort persoonlijk op bij het stadhuis. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Voor het afhalen moet u een afspraak maken.
 • U moet uw document binnen 3 maanden na datum aanvraag ophalen. 
Jonger dan 18 jaar?

Vraagt u een paspoort aan voor kinderen onder de 18 jaar? Dan is toestemming nodig van beide ouders/voogden. Dit kan op de volgende manieren:  

Beide ouders/voogden zijn persoonlijk, met een legitimatiebewijs, aanwezig bij de afspraak. 
Is een van de ouders/voogden niet aanwezig bij de afspraak? Neem een ingevuld formulier toestemmingsverklaring paspoort (bovenaan de pagina) mee. Ook een legitimatiebewijs van beide ouders/voogden is verplicht. 

Kosten en geldigheid

Een vluchtelingenpaspoort kost € 63,40 en is maximaal 5 jaar geldig. (Tarief 2024)

Paspoort kwijt of gestolen

Is uw paspoort gestolen of kwijtgeraakt? Meld dit dan bij de gemeente. Dat kan online of aan de balie van het gemeentehuis. U ontvangt dan een verklaring van vermissing of diefstal. Vervolgens kunt u hiermee direct een nieuw identiteitsdocument aanvragen. U hoeft niet naar de politie.

Vindt u uw paspoort terug? Lever dit dan in bij uw gemeente. Deze is namelijk niet meer geldig. Uw gestolen of vermiste document wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen.

Bent u uw paspoort in het buitenland kwijtgeraakt? Doe dan aangifte bij het lokale politiebureau. Terug in Nederland doet u opnieuw aangifte aan de balie van het gemeentehuis. Neem het buitenlandse bewijs van aangifte mee. U ontvangt dan een verklaring van vermissing of diefstal. Hiermee vraagt u een nieuw legitimatiebewijs aan bij de gemeente.

Vindt u een identiteitsdocument van iemand anders? Meld dit altijd bij de gemeente.

Reizen met kinderen

Kinderen moeten altijd een eigen paspoort of ID-kaart bij zich hebben als ze naar het buitenland reizen. 

Reist u met uw kinderen naar het buitenland maar hebben zij niet uw achternaam? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Dit regelt u met het formulier toestemming voor reizen met kinderen naar het buitenland

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort kunt u alleen aanvragen als u een vluchtelingenstatus heeft en een geldige verblijfsvergunning (Type III of IV). Aanvragen en afhalen doet u persoonlijk. Dat geldt ook voor kinderen.  

Een vreemdelingenpaspoort kunt u alleen aanvragen als u een Vreemdeling bent, een geldige verblijfsvergunning heeft en geen reisdocument kunt krijgen van de overheid van uw eigen land.