Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap melden

Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

Beëindigen huwelijk

Wilt u  scheiden? Dan heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Als de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Beëindigen geregistreerd partnerschap

Wilt u uw geregistreerd partnerschap beëindigen? Dat hoeft niet altijd via de rechtbank. Gaat u hiervoor wel naar de rechter? Dan is de procedure hetzelfde als bij een echtscheiding. Zie het kopje hierboven.

Bent u het met elkaar eens en hebt u geen kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kan ontbinding zonder een rechter. Bij een advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u in deze overeenkomst afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.

Kosten

Aan het inschrijven van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten voor een afschrift van de akte: € 16,60. (Tarief 2024)

Termijn
  • De uitspraak van de rechter: uw advocaat dient het verzoek tot inschrijving binnen zes maanden in bij de burgerlijke stand;
  • De verklaring van beëindiging van uw geregistreerd partnerschap: uw advocaat dient het verzoek binnen drie maanden in bij de burgerlijke stand;
  • De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in.