Afschrift burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven zoals een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie of overlijden. U vraagt een afschrift van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaats vond.

 

Hoe werkt het?
 • Online: u vult het formulier in (onder de 'Direct regelen' op deze pagina) en krijgt het afschrift binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.
 • Aan de balie van de gemeente: maak hiervoor een afspraak via het online afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.
 • Schriftelijk: u stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.

Neem het volgende mee: 

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
 • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen. Formulier schriftelijke machtiging (PDF- 219 kB)
 • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant.
Soorten akten

Er zijn verschillende soorten akten:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte van partnerschapsregistratie
 • Akte van beëindiging partnerschap
Kosten

De kosten voor een afschrift burgerlijke stand zijn € 16,60 (tarief 2024).

Termijn

De gemeente stuurt uw afschrift burgerlijke stand binnen 5 werkdagen naar u op. Heeft u het eerder nodig? Maak dan een afspraak. U krijgt het dan meteen mee.