Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap laat zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt het bewijs nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of voor bepaalde beroepen. 

Hoe werkt het?

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen, moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Het aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap doet u aan de balie of per brief.  Aan de balie neemt u mee: uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument). 

Of u stuurt een brief naar de gemeente met:

  • de reden van uw aanvraag;
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw ondertekening.
Kosten

De kosten voor een bewijs van Nederlanderschap zijn €12,80 (tarief 2024).