Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente. Een bewijs van in leven zijn, is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig.

Hoe werkt het? 

Het aanvragen van een bewijs van in leven zijn doet u persoonlijk aan de balie van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via via het online afsprakenformulier of bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Bij de aanvraag neemt het volgende mee: 

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds;
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.
Kosten

Heeft u een brief van uw pensioenfonds, dan hoeft u niet te betalen voor het bewijs van in leven zijn. Let op: als het bewijs van in leven zijn noodzakelijk is voor andere uitkerende instanties, dan is het bewijs niet gratis. De kosten zijn dan € 8,40  (tarief 2024).