Geheimhouden persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Overheden, instellingen en particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden uw gegevens uit de BRP opvragen. 

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Dit kan voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. 

De gemeente blijft ook na aanvraag geheimhouding verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals:

  • de Belastingdienst
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Rijksdienst voor Wegverkeer
  • bijvoorbeeld een notaris of advocaat als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
Hoe werkt het?

U vraagt de geheimhouding digitaal aan met het formulier onder 'Direct regelen' of aan de balie van het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.