Handtekening laten legaliseren

Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document van u is, dan kunt u de handtekening bij de gemeente laten legaliseren. 

Hoe werkt het?

U ondertekent het document (zoals een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking, notariële aktes, kopie legitimatiebewijs) in het bijzijn van een van onze medewerkers. Onze collega controleert uw handtekening aan de hand van uw identiteitsbewijs. Komen de handtekeningen overeen, dan krijgt u een stempel op het document en is de handtekening gelegaliseerd.

Voor het legaliseren van een document moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

U neemt het volgende mee: 

  •  Het document waarop u de handtekening wilt plaatsen;
  • Een geldig legitimatiebewijs waarop de handtekening staat;
  • Geld: de legalisatie moet u met pin of contant betalen.
Kosten

De kosten van het laten legaliseren van uw handtekening zijn € 8,40 (tarief 2024).