Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. U kunt de VOG bij de gemeente aanvragen. 

Hoe werkt het?

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. In alle andere gevallen kunt u de VOG aanvragen aan de balie bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het online afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Kosten

Een verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35 (tarief 2024).

Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid leest u meer over de verklaring-omtrent-het-gedrag.