Verklaring onder ede of belofte

Wilt u uw persoonsgegevens laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan is het belangrijk dat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Daarom moet u officiële brondocumenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en bewijs van nationaliteit. Heeft u geen officiële brondocumenten en kunt u daar echt niet aankomen? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

Reden voor verklaring

De reden voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) niet kloppen of ontbreken
  • U heeft geen ander officieel document om uw juiste gegevens aan te tonen.
Hoe werkt het?

U vraagt de verklaring onder ede of belofte aan bij de balie van het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Verklaring wordt niet afgegeven

Soms geeft de gemeente de verklaring niet af:

  • als de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen;
  • als de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde;
  • als er al een officieel document (als hierin gegevens staan over bepaalde familiebanden);
  • als er een ander document is waaruit de gegevens blijken.