Waarmerken kopie of afschrift

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe werkt het?

U kunt langskomen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via het online afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden. De gemeente waarmerkt de kopie van het document direct. U kunt het meteen meenemen.

Bij de aanvraag neemt het volgende mee: 

  • Het originele document: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Een bewijs waaruit blijkt dat het nodig is om het document te laten waarmerken (zoals een brief van een officiële instantie).
  • Geld: u betaalt voor het waarmerken met pin of contant.
Kosten

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift door de gemeente zijn € 0,55 (Tarief 2024).