Politie

Politiemensen van het basisteam Zuidwest-Drenthe voeren vanuit de politiebureaus in Diever, Meppel, Beilen en Hoogeveen de lokale politiezorg uit.

De politie voert surveillances en controles uit in Westerveld, behandelt (verkeers-)ongevallen en zorgt voor toezicht op en handhaving van de openbare orde. Daarnaast worden er meestal op initiatief van de wijkagent(en) allerlei projecten uitgevoerd op het gebied van verkeer, jeugd, horecatoezicht, milieu en meer.

Politiebureaus

Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen voor het doen van een melding of aangifte terecht op het politiebureau in Meppel, Hoogeveen en Beilen óf zij kunnen aangifte doen via www.politie.nl/aangifte. Inwoners die fysiek aangifte willen doen dienen vooraf telefonisch een afspraak te maken via het telefoonnummer 0900-8844. Dit telefoonnummer is ieder moment van de dag beschikbaar. In Diever heeft de politie een politiepost in het gemeentehuis: deze post is geopend op afspraak. Een afspraak maakt u via telefoonnummer 0900-8844 of aan de balie in het gemeentehuis.

Wilt u op een andere manier in contact komen met de politie bij u in de omgeving? Kijk dan voor de mogelijkheden op www.politie.nl/contact. De politie is ook op social media actief: Instagramen Facebook

De wijkagent

De politie stemt haar werk zoveel mogelijk af op de wensen van de burgers. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk te weten wat er speelt in dorp of buurt. Daarvoor zijn goede contacten onmisbaar. De wijkagent speelt daarin een belangrijke rol en is voor velen een bekend gezicht van de politie. In veel gevallen is de wijkagent het eerste aanspreekpunt. 

Een belangrijke taak van de wijkagent is het leggen en onderhouden van contacten. En dan niet alleen met de bewoners van zijn wijk, maar ook met lokale overheden, winkeliers, scholen, maatschappelijk werk en woningstichting. Samen met alle betrokken partijen proberen de wijkagent en de andere politiemensen in Westerveld iets te doen aan lokale problemen. Op deze manier proberen we Westerveld een leefbare en veilige gemeente te houden.

In de gemeente Westerveld werken vier wijkagenten, met elk een eigen gebied. De wijkagenten werken vanuit het politiebureau in Diever en Meppel. Meer informatie vindt u op www.politie.nl/mijn-buurt.

De jeugdagent

Naast wijkagenten heeft politie Drenthe ook jeugdagenten. In elke basisteam is er één. De jeugdagent is de specialist als het gaat om de aanpak en het voorkomen van jeugdproblematiek in Westerveld. De Jeugdagent werkt vanuit het politiebureau in Meppel. U kunt via het telefoonnummer 0900-8844 een afspraak maken. 

Contactgegevens en openingstijden

Basiseenheid Meppel/Westerveld

  • Bezoekadres: Grote Oever 26, 7941 BJ in Meppel
  • Postadres: Postbus 107, 9400 AC Assen
  • Telefoonnummer: 0900-8844 (lokaal tarief)
  • Website: www.politie.nl 

Openingstijden

Dinsdag van 08:30 tot 13:30 uur (aangifte op afspraak via 0900-8844).