Veiligheidsplan

Als gemeente dragen we zorg voor een veilige leefomgeving. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners; het raakt ons immers allemaal. Bekijk het integraal Veiligheidsplan

Maar dat kunnen we niet alleen; daar hebben we u als inwoners, organisaties en bedrijven bij nodig. Om een veilige en leefbare woon- en werkomgeving in Westerveld te behouden, voor nu, en in de toekomst.

De gemeente heeft de regie op het ontwikkelen van een eigen lokaal veiligheidsplan. Dit vergt veel coördinatie en afstemming, zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie als daarbuiten, met andere organisaties en instellingen zoals politie, Openbaar Ministerie, brandweer, scholen, woningbouwcorporaties en zorgpartners. Daarom is het van belang om een Integraal Veiligheidsplan op te stellen waarin prioriteiten worden vastgesteld. Nieuw is dat de samenwerking is gezocht met gemeente Meppel en Midden- Drenthe om tot een goed integraal veiligheidsplan te komen. Veiligheidsbeleid is immers het meest effectief wanneer het in samenwerking tot stand komt. Eenduidig beleid op veiligheidsonderwerpen is belangrijk en vereist een integrale aanpak. 

De onderwerpen waar we ons de komende jaren op zullen gaan richten zijn verder uitgewerkt in dit Integraal VeiligheidsPlan Westerveld 2023-2027 (PDF - 446 kB). De komende vijf jaar gaan we in het bijzonder aandacht besteden aan de volgende thema’s:

  •    Ondermijnende criminaliteit;
    •     Voorkomen jonge aanwas;
    •     Versterken digitale veiligheid;
    •     Veilig buitengebied;
  •     Effectieve verbinding zorg en veiligheid;
  •     Terugdringen van sociale overlast.