WhatsApp buurtpreventie

Voor een veilige en leefbare buurt is het belangrijk dat buurtbewoners informatie met elkaar delen. Een WhatsApp buurtpreventie kan daarbij helpen.

Inwoners zijn via een WhatsApp buurtpreventie een extra paar ogen en oren voor de politie. De meeste woninginbraken worden namelijk voorkomen of opgelost dankzij oplettende buren. 

Hoe werkt WhatsApp buurtpreventie?

Buurtbewoners kunnen zelf zo’n WhatsAppgroep starten. In deze groep kunnen inwoners samen verdachte situaties signaleren, elkaar waarschuwen, de verdachte situatie melden bij de politie en eventueel verstoren. Kijk eerst of er in uw omgeving al een WhatAppgroep is waarbij aangesloten kan worden. Hiervoor gaat u naar de website www.wabp.nl en zoekt op u : kaart. Ook kunt u op deze website zoeken op postcode (via Hoe werkt het/ Groep zoeken). De dichtstbijzijnde groep(en) wordt/worden weergegeven. Let op: niet alle straten hebben een appgroep. Vaak is het een bundeling van meerdere straten of soms een heel dorp.

Wat kunt u verwachten van een WhatsApp buurtpreventie?

De belangrijkste regel in de appgroepen is dat er niet onnodig wordt gereageerd op berichten die geplaatst worden. Zo blijft het overzichtelijk en leidt het niet af van het doel. De huisregels die worden gehanteerd:

 1. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar;
 2. Gebruik de SAAR regel (Signaleer, Alarmeer 112, App de waarneming in de groep, Reageer door bv contact te maken met de persoon. Doe dit laatste alleen als dit veilig kan, zonder risico’s);
 3. Als je 112 gebeld hebt, meld dit in de groep. Zo voorkom je een regen aan 112-meldingen;
 4. Alleen melden in de groep. Niet onnodig reageren, bedanken, duimpjes o.i.d. sturen;
 5. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten;
 6. Probeer een goed signalement van de verdachte persoon te krijgen. Maak indien mogelijk een foto. Noteer het kenteken als het om een voertuig gaat. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. In andere gevallen graag beschrijven;
 7. Het beheer heeft rechtstreeks contact met de wijkagent.
 8. Gebruik deze groep alleen waarvoor deze bedoeld is. Houd je je niet aan de regels dan kan het beheer je verwijderen.
Wilt u zelf een WhatsApp buurtpreventie appgroep opstarten?

Is in uw buurt nog geen groep actief? Dan kunt u zelf een groep aanmaken. 

 1. Als beheerder meldt u de WhastApp buurtpreventiegroep aan op www.wabp.nl.
 2. Stuur een mailtje naar buurtpreventiewapse@gmail.com met daarin uw naam, telefoonnummer en het dorp en de buurt waar de nieuwe groep is gestart.  
 3. U wordt toegevoegd aan de beheerdersappgroep. In deze appgroep zitten alle beheerders van de gemeente Westerveld. Zo kan belangrijke informatie snel met elkaar gedeeld worden.  
 4. Zijn er andere vragen over de WhatsApp Buurtpreventie groepen kan er ook contact opgenomen worden via buurtpreventiewapse@gmail.com.
Buurtpreventie borden

Met deze borden geeft u een boodschap af dat er in de buurt een WhatsApp buurtpreventie actief is. Als u borden wilt aanvragen voor uw WhastApp buurtpreventiegroep dan kunt u een verzoek indienen via info@gemeentewesterveld.nl Stuur een duidelijke plattegrond mee waar de borden geplaatst moeten worden. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het streven is om dit zoveel mogelijk te plaatsen bij de toegangswegen om wildgroei aan borden te voorkomen.