Bomen kappen

Wilt u een boom of struik (houtopstand) kappen of drastisch snoeien? Vul de vragen in het stroomschema in (onder direct regelen) en u ziet welke stappen u moet ondernemen. 

U heeft hierbij nodig: De bomenkaart

U kunt als naslagwerk gebruiken: De bomenverordening

Uw situatie 

Afhankelijk van uw situatie, komt u door het invullen van het stroomschema uit op één van onderstaande opties:

Het betreft een gemeentelijke boom

U schrijft dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders, met daarin vermeld de reden van het kapverzoek.

U bent eigenaar van de boom, die buiten de bebouwde kom staat

 • U moet toestemming vragen aan de Provincie Drenthe als:
  • De boom deel uitmaakt van een houtopstand (gebied met bomen, struiken en ander houtgoed) groter dan 10 are (1.000m2);
  • De boom onderdeel is van een rij met meer dan 20 bomen.
 • Een kapvergunning is niet nodig; u mag vergunningvrij kappen/snoeien als:
  • De boom een stamomtrek heeft tot 100 centimeter, gemeten op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld. Als er meerdere stammen zijn, gaat het om de dikste stam.
  • De boom staat in een gebied met ‘vergunningsvrij’ regime
 • Een kapvergunning aanvraag bij de gemeente is nodig. Lees hieronder hoe u deze aanvraagt.
Aanvraag kapvergunning

U vraagt de kapvergunning aan via het Omgevingsloket

Bijlagen 

Vergeet u niet de volgende bijlagen toe te voegen aan uw aanvraag bij het Omgevingsloket?
•    Een machtiging als u namens de eigenaar de vergunning aanvraagt
•    Een situatietekening en/of foto met daarop aangegeven de te kappen boom/houtopstand
•    Een rapport dat aantoont dat de verminderde stabiliteit het kappen rechtvaardigt als dit visueel niet zichtbaar is
•    We kunnen u vragen om een natuurtoets

Vervolgprocedure

U krijgt schriftelijk antwoord op uw aanvraag. De gemeente kan aan de verleende vergunning bepaalde voorschriften verbinden zoals een herplantingsplicht. Hieraan kan een termijn verbonden worden

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een vergunning bedragen € 124,- (tarief 2024)

Melding Wet Natuurbescherming

Het kan zijn dat u, onafhankelijk van bovenstaande opties, een melding moet doen op grond van de Wet Natuurbescherming (Omgevingswet). Dit kunt u controleren via: Mijn Rvo - bps en bomen kappen 

Melden kan via het Omgevingsloket.