Carbidschieten

Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Dit is in verband met veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast.

Regels voor carbidschieten
 • Van een voornemen tot carbidschieten moet u de burgemeester tenminste tien werkdagen voorafgaand aan 31 december 10.00 uur schriftelijk in kennis stellen.
 • Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
 • Als u carbid schiet met behulp van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen, mogen deze maximaal een inhoud van 60 liter hebben.
 • U mag geen gebruik maken van andere brandbare en/of explosieve stoffen.
 • Binnen een afstand van 50 meter van woonbebouwing mag u niet schieten.
 • Binnen een afstand van 200 meter van zorginstellingen en dierenverblijven mag u niet schieten.
 • U moet in de tegengestelde richting van de dichtbijgelegen woningen schieten.
 • Het schootsveld dient minimaal 50 meter vrij te zijn en er mogen in het schootsveld geen verharde openbare wegen en/of paden liggen.
 • U moet schriftelijk toestemming hebben van de eigenaar voor het gebruik van het terrein.

In de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u meer informatie over het schieten van carbid.

Kosten

Het melden van carbidschieten is gratis.

Melden van carbidschieten

U kunt de melding voor het carbidschieten op de volgende manieren doorgeven:

 • Online via het formulier onder 'Direct regelen'.
 • Aan de balie. Hiervoor moet u een geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) meenemen.