Demonstratie of betoging

Wilt u een openbare betoging organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Een betoging is een demonstratie, vergadering of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op een openbare plaats. Om toestemming van de gemeente te krijgen, moet de betoging vreedzaam zijn en moet het element van meningsuiting voorop staan.

Kosten

Een betoging melden is gratis.

Melden van een betoging

U doet minstens 96 uur van tevoren schriftelijk melding van de geplande betoging. Richt u zich hierbij tot de burgemeester van de gemeente. Bent u niet in staat om u aan deze tijdslimiet te houden, dan bent u verplicht om direct mondeling melding te doen.

Neem in uw melding de volgende zaken op:

  • Naam, adres en telefoonnummer van de organisator;
  • Datum, route en plaats van de betoging;
  • Een omschrijving van de aard van de betoging;
  • Het doel van de betoging;
  • De plaatsen en de tijdstippen van de openstelling en ontbinding van de betoging;
  • Het te verwachten aantal deelnemers;
  • De voorgenomen maatregelen van de organisator om een ordelijk verloop van de betoging te waarborgen.

Als u niet kunt voldoen aan de criteria, neemt de gemeente contact met u op. De betoging is dan niet toegestaan.