Oppervlaktewater en grondwater

 

Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. U kunt via het Omgevingsloket kijken of u voor uw activiteiten een melding moet doen bij het waterschap of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Daarbij kunt u denken aan de volgende activiteiten: 

  • Aanleggen of wijzigen van een sloot/sloten.
  • Het lozen van afvalwater op oppervlaktewateren.
  • Aanbrengen van duiker(s).
  • Het onttrekken van grondwater.
  • Activiteiten bij bijvoorbeeld een weg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk.
  • De aanleg van een waterberging.
  • Het dempen van water. 
Aanvraag

U kunt via de vergunningcheck op het omgevingsloket uitzoeken of u een melding moet doen of een watervergunning moet aanvragen. Deze check bevat ook informatie over watermeldingen en -vergunningen op grond van de lokale regelgeving van alle waterschappen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. Ook de melding kunt u daar digitaal of schriftelijk doen. U identificeert zich met eHerkenning.

Vragen

Heeft u vragen, twijfels of onduidelijkheden? Neem dan contact op met Waterschap Drents Overijsselse Delta.