Reclame plaatsen

Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor:

  1. Reclameborden (aan een pand) die groter zijn dan 0,5 vierkante meter of hoger zijn dan 1 meter. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van onder andere politieke, culturele of sportactiviteiten.
  2. Reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht.

U mag geen voorwerpen op of aan de weg plaatsen als deze voorwerpen:

  • schade (kunnen) toebrengen aan de weg,
  • de bruikbaarheid van de weg (kunnen) belemmeren,
  • een belemmering vormen voor het beheer of onderhoud van de weg of
  • het gebruik hiervan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

U kunt via de vergunningcheck op het omgevingsloket uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het plaatsen van reclame-uitingen. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket.

U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Als de reclame of aankondiging tijdelijk is, moet u een APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening-vergunning) aanvragen.

Toestemming

U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Betreft het gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Doe hiervoor per brief een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen.