Sloopwerkzaamheden

Wilt u iets slopen? Dan moet u in de meeste gevallen een sloopmelding doen. Als het gaat om rijksmonumentale bebouwing dan heet een aanvraag 'een rijksmonumentenactiviteit' en is die activiteit, dus ook het slopen, omgevingsvergunningplichtig. 

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Het indienen van een sloopmelding

Als u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wilt afbreken of uit elkaar wilt halen, gelden plichten en algemene rijksregels voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Een sloopactiviteit is niet vergunningplichtig maar meldingsplichtig. 

U kunt uw sloopmelding indienen via:

 • het Omgevingsloket. U kunt de melding inclusief bijlagen digitaal versturen. 

De sloopmelding moet minimaal vier weken vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden binnen zijn bij de gemeente. Er zijn twee uitzonderingen waarbij de sloopmelding ten minste vijf werkdagen voor aanvang binnen moet zijn bij de gemeente:

 1. Bij reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden aan een asbesthoudende toepassing.
 2. Bij particulieren die zelf geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten (met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel) verwijderen.
Meesturen 

Bij de sloopmelding moet u de volgende zaken meesturen:

 • kleurenfoto's;
 • asbestinventarisatierapport. Dit is niet verplicht bij panden van na 1994 en als u zélf asbest (met een sloopoppervlak van minder dan 35 m2) gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning;
 • plattegrond of doorsnedetekening;
 • situatietekening;
 • sloopveiligheidsplan (indien van toepassing).de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. 
Wanneer niet meldingsplichting
 • de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. Als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet;
 • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk;
 • het slopen op grond van een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Bbl;
 • het slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;
 • het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies. 
Wanneer een omgevingsvergunning? 

In bepaalde gevallen kan het bij een sloopactiviteit nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen, namelijk:

 • als er wordt gesloopt in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • in een gebied waar op grond van het omgevingsplan of een voorbereidingsbesluit een sloopvergunning benodigd is;
 • wanneer het een (rijks)monument betreft.

De gemeente moet voor cultureel erfgoed dat voor bescherming in aanmerking komt beschermende regels opnemen in het omgevingsplan zoals bijvoorbeeld ontsiering, beschadiging maar ook sloop. Zolang er nog geen omgevingsplan is, gelden rijksregels. 

U kunt via de vergunningcheck op Omgevingsloket nagaan of de sloop meldingsplichtig is of vergunningplichtig. In de meeste gevallen zult u uitkomen op 'niet meldingsplichtig' of 'meldingsplichtig'. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente.